Markkinointi vaiheet

Syntyhistoria

Onepartner liikeidea ei viittaa mihinkään tiettyyn liiketoimintamalliin. Liikeidealla luontainen kysyntä- tarve niin kuluttajilla kuin palveluntarjoajilla.

– liiketoiminnan voi monistaa
– liiketoiminnassa on useita tulovirtoja
– työn vaatima organisaatio ja kulurakenne olisi mahdollisimman edullinen (alhaiset kiinteät kulut)
– liikeidea on ainutlaatuinen, jota ei kukaan muu harjoita
– liikeidealla on useita kehittymismahdollisuuksia ja moneen suuntaan
– liiketoiminta jakaantuu useisiin tuottoalueisiin, jos jokin alue on kannattamatonta sen voi lopettaa ja vastaavasti kun jokin kannattavaa, tätä aluetta kehitetään niiden vaikuttamatta suuresti kokonaisuuteen

– liiketoiminnan kasvumahdollisuudet on ”rajattomat”
– liiketoiminnan voi käynnistää edullisesti
– liiketoiminta ei ole riippuvainen mistään ulkopuolisesta tuotteen tai palvelun tarjoajasta.
– ansaita logiikka perustuu siihen, että tuotteilla ja palveluilla on kansainvälisesti luontainen haluttavuus, käyttötarve, laajat kohderyhmät ja ainutlaatuisuus
– toimialojen tuotteiden ja palveluiden tarjoajilla, alihankkijoilla on olemassa olevat suuret sidosryhmät ja kansainväliset organisaatiot joille liikeideamme tarjoaa lisäarvoa heidän asiakkailleen (valmiit myynti, markkinointikanavat)

Site Menu